Psychoterapie, poradenství a diagnostika

O nás

Pracoviště působí v Hodoníně od roku 2013. Nabízíme psychoterapii, komplexní poradensko-psychologické služby včetně diagnostiky pro dospělé, dospívající a děti. Vzhledem k řešeným specifickým osobním problémům našich klientů je pro nás samozřejmá naprostá diskrétnost. Standardem naší práce je dodržování zákona č.101/2000Sb. jako i dodržování profesních etických norem. Psychoterapie poskytována na  základě absolvovaného dlouhodobého psychoanalyticky orientovaného výcviku. Aktuálně v dlouhodobém výcviku v prevenci a terapii psychotraumatu. Jedná se o směr hlubinně-dynamické psychoterapie.Při své činnosti využíváme moderní psychodiagnostické metody, které jsou řádně standardizované a odpovídají požadavkům praxe.