O Pracovišti

Dopravně psychologické pracoviště – Hodonín

Pracoviště je plně vybaveno pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření což zahrnuje vedle předepsaných prostor také psychologickou diagnostickou techniku a standardizované testové systémy umožňující zhodnocení osobnostních vlastností vyšetřované osoby, jako i přístrojové vyšetření úrovně a kvality pozornosti, koordinace, rychlosti a přesnosti senzomotorické reaktivity na jednoduché a komplexní vizuální a akustické podněty v podmínkách časové zátěže.