Ceník

Psychoterapie a psychologické poradenství

Cena konzultace (50 minut) je max. do 800,- Kč.

Přímá platba klientem. Nejsme smluvně vázáni s žádnou zdravotní pojišťovnou – práce s klientem je plně diskrétní bez vedení záznamů o konzultacích pro evidenci zdravotních pojišťoven.  Přímá platba  u klienta zvyšuje jeho motivaci k samotné realizaci žádoucích změn, čímž se zvyšuje celková efektivita námi poskytovaného  terapeutického zásahu.

Dopravně-psychologické vyšetření

Ceny dopravně psychologického vyšetření platné od 1. února 2024
  Cena [Kč]
Dopravně psychologické vyšetření řidičů profesionálů skupina řidičského oprávnění C, C+E, C1+E max. do 1.800
Dopravně psychologické vyšetření řidičů taxislužeb a smluvní přepravy osob     max. do 1.800
Dopravně psychologické vyšetření řidičů profesionálů skupina řidičského oprávnění D, D+E, D1, D1+E     max. do 1.800
Dopravně psychologické vyšetření žadatelů o navrácení řidičského oprávnění všech kategorií (vybodovaní řidiči)     max. do 2 000
Dopravně psychologické vyšetření učitelů autoškol všech kategorií     max. do 1.800
Dopravně psychologické vyšetření zkušebních komisařů     max. do 1.800
Dopravně psychologické vyšetření řidičů vozidel s předností v jízdě     max. do 1.800
Dopravně psychologické vyšetření  před zahájením výuky v autoškole  na žádost  praktického lékaře ( věk do 18 let nebo studenti)  max  do 1.600
Dopravně psychologické vyšetření řidičů amatérů (řidičské oprávnění B) na žádost praktického lékaře nebo specialisty - věk nad 65 let     max. do 1.000
Dopravně psychologický pohovor  (individuální pohovor + skupinové sezení )  max. do 3 500