Ceník

Psychoterapie a psychologické poradenství

Cena konzultace (60 minut) je max. do 700,- Kč.

Přímá platba klientem. Nejsme smluvně vázáni s žádnou zdravotní pojišťovnou – práce s klientem je plně diskrétní bez vedení záznamů o konzultacích pro evidenci zdravotních pojišťoven.  Přímá platba  u klienta zvyšuje jeho motivaci k samotné realizaci žádoucích změn, čímž se zvyšuje celková efektivita námi poskytovaného  terapeutického zásahu.

Dopravně-psychologické vyšetření

Ceny dopravně psychologického vyšetření platné od 1. ledna 2023
  Cena [Kč]
Dopravně psychologické vyšetření řidičů profesionálů skupina řidičského oprávnění C, C+E, C1+E max. do 1.600
Dopravně psychologické vyšetření řidičů taxislužeb a smluvní přepravy osob     max. do 1.600
Dopravně psychologické vyšetření řidičů profesionálů skupina řidičského oprávnění D, D+E, D1, D1+E     max. do 1.600
Dopravně psychologické vyšetření žadatelů o navrácení řidičského oprávnění všech kategorií (vybodovaní řidiči)     max. do 1.800
Dopravně psychologické vyšetření učitelů autoškol všech kategorií     max. do 1.600
Dopravně psychologické vyšetření zkušebních komisařů     max. do 1.600
Dopravně psychologické vyšetření řidičů vozidel s předností v jízdě     max. do 1.600
Dopravně psychologické vyšetření řidičů cizinců, vlastníků CZ ŘP cena dohodou podle úrovně znalosti českého jazyka     od 2.500
Dopravně psychologické vyšetření řidičů amatérů (řidičské oprávnění B) na žádost praktického lékaře nebo specialisty - věk nad 65 let     max. do 1.000
Dopravně psychologické vyšetření před zahájením výuky v autoškole na žádost praktického lékaře (většinou řidičské oprávnění B) - věk do 18 let nebo studenti     max. do 1.600