Psychoterapie a psychologické poradenství

Nabídka služeb

Pracoviště nabízí klientům pomoc při řešení : 

 • zatěžujících psychických stavů a poruch, které ho omezují v běžných životních aktivitách,
 • akutních životních krizových situací (domácí násilí,ztráta zaměstnání, úmrtí aj.),
 • nepříjemných stavů strachu (fobické stavy),  
 • pocitů závislosti - na alkoholu, na cigaretách, na drogách, automatech, na druhé osobě 
 • nespavosti či naopak problémů se zvýšenou únavou
 • poruch příjmu potravy - anorexie, bulimie aj.
 • psychosociálních problémů 
 • osobních vztahových - partnerských problémů
 • pracovních problémů 

Způsoby pomoci

 • Psychoterapie, jako  i psychologické poradenství probíhá ve formě Individuálních terapeutických sezení s jednotlivci, kteří jsou motivováni  se dále  ve  svém životě posunout.
 • Samotná psychoterapeutická práce probíhá jak individuálně tak i s možností.skupinového sezení.
 • V případě akutních osobních a životních krizí jsou využívány techniky krizové intervence.
 • Délka Individuální konzultace je 50 min.
 • V průběhu terapeutických sezení hledáme s klientem společně cestu k tomu co si on sám přeje ve svém životě změnit a zdroje, které má on sám k dispozici.
 • Hlavní snahou naší práce není samotnou terapii neúměrně prodlužovat, ale naopak to aby nás naši klienti přestali co nejdříve potřebovat.