Dopravně-psychologické služby

Pracoviště je akreditováno Ministerstvem dopravy ČR pro provádění dopravně psychologického vyšetření č.j.: 35/2013-160-OST/6.

Nabízíme služby v oblasti dopravně psychologického vyšetření pro kategorii:

 • řidičů profesionálů skupina řidičského oprávnění C, C+E, C1+E
 • řidičů profesionálů skupina řidičského oprávnění D, D+E, D1, D1+E
 • řidičů taxislužeb a smluvní přepravy osob
 • žadatelů o navrácení řidičského oprávnění všech kategorií (vybodovaní řidiči)
 • učitelů autoškol všech kategorií
 • zkušebních komisařů autoškol
 • řidičů vozidel s předností v jízdě
 • řidičů cizinců, vlastníků CZ ŘP
 • řidičů amatérů (řidičské oprávnění B) na žádost praktického lékaře nebo specialisty - věk nad 65 let
 • před zahájením výuky v autoškole na žádost praktického lékaře (většinou řidičské oprávnění B) - věk do 18 let nebo studenti

Nově nabízíme :

dopravně psychologický pohovor

ustanovení je na základě novelizace zákona č.361/2000, platné od 1.1.2024. Řidiči, který ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění bylo v registru řidičů zaznamenáno 6 bodů za spáchání přestupku nebo trestného činu je povinen absolvovat dopravně psychologický pohovor. Dopravně psychologický pohovor se provádí na pracovišti psychologa uvedeném v akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření.

resocializační a rehabilitační program pro řidiče 

 • Řidiči, kterým byl uložen trest nebo správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu nejméně 18 měsíců.
 • Řidiči, kteří se v rámci podmíněného zastavení trestního stíhání nebo podmíněného odložení návrhu na potrestání zavázali, že po dobu nejméně 18 měsíců nebudou řídit motorová vozidla.
 • Řidiči, kterým byl uložen správní trest zákazu činnosti za přestupek podle § 125c odst. 1 písm. d) – tedy řidiči, kteří odmítli test na alkohol nebo drogy.
 • Řidiči, o jejichž účasti na programu rozhodl soud nebo státního zastupitelství na základě zvláštního právního předpisu

Co potřebujete mít sebou k vyšetření:

 • platný občanský průkaz
 • výpis z karty řidiče - jak u řidiče-profesionála, tak také u řidiče se zákazem řízení (obdržíte na příslušném odboru dopravy na počkání za poplatek)
 • doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla - pouze u řidiče se zákazem řízení (obdržíte u svého praktického lékaře)
 • dle aktuální potřeby – brýle

Předpoklad úspěšného vyšetření:

 • být řádně vyspaný a odpočatý
 • nebýt po náročné pracovní (noční) směně
 • cítit se v plné psychické a fyzické kondici (negativně působí vliv počínajícího onemocnění směrem k jakékoliv indispozici - v takovém případě je lepší přesunout vyšetření na jiný termín)