Dopravně-psychologické služby

Pracoviště je akreditováno Ministerstvem dopravy ČR pro provádění dopravně psychologického vyšetření č.j.: 35/2013-160-OST/6.

Nabízíme služby v oblasti dopravně psychologického vyšetření pro kategorii:

 • řidičů profesionálů skupina řidičského oprávnění C, C+E, C1+E
 • řidičů profesionálů skupina řidičského oprávnění D, D+E, D1, D1+E
 • řidičů taxislužeb a smluvní přepravy osob
 • žadatelů o navrácení řidičského oprávnění všech kategorií (vybodovaní řidiči)
 • učitelů autoškol všech kategorií
 • zkušebních komisařů autoškol
 • řidičů vozidel s předností v jízdě
 • řidičů cizinců, vlastníků CZ ŘP
 • řidičů amatérů (řidičské oprávnění B) na žádost praktického lékaře nebo specialisty - věk nad 65 let
 • před zahájením výuky v autoškole na žádost praktického lékaře (většinou řidičské oprávnění B) - věk do 18 let nebo studenti

Co potřebujete mít sebou k vyšetření:

 • platný občanský průkaz
 • výpis z karty řidiče - jak u řidiče-profesionála, tak také u řidiče se zákazem řízení (obdržíte na příslušném odboru dopravy na počkání za poplatek)
 • doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla - pouze u řidiče se zákazem řízení (obdržíte u svého praktického lékaře)
 • dle aktuální potřeby – brýle

Předpoklad úspěšného vyšetření:

 • být řádně vyspaný a odpočatý
 • nebýt po náročné pracovní (noční) směně
 • cítit se v plné psychické a fyzické kondici (negativně působí vliv počínajícího onemocnění směrem k jakékoliv indispozici - v takovém případě je lepší přesunout vyšetření na jiný termín)